1.
Hạnh HTM, Hạnh VTM, Anh VTM. Tổng quan phương pháp nghiên cứu ước tính tổn thất kinh tế do suy giảm năng suất lao động do bệnh tật không tử vong liên quan đến sử dụng rượu bia trên thế giới. tccsyt [Internet]. 29 Tháng Chín 2021 [cited 7 Tháng Chạp 2021];(30):77-88. Available at: https://tapchichinhsachyte.vn/index.php/csyt/article/view/8