1.
Vinh NT. Sử dụng thang điểm FINDRISC trong sàng lọc đái tháo đường tuýp 2. tccsyt [Internet]. 29 Tháng Chín 2021 [cited 7 Tháng Chạp 2021];(30):69-76. Available at: https://tapchichinhsachyte.vn/index.php/csyt/article/view/7