Vinh, N. T. . “Sử dụng Thang điểm FINDRISC Trong sàng lọc đái tháo đường tuýp 2”. Tạp Chí Chính sách Y Tế, số p.h 30, Tháng Chín 2021, tr 69-76, doi:10.53428/tccsyt.i30.7.