Vinh, Nguyễn Thế. 2021. “Sử dụng Thang điểm FINDRISC Trong sàng lọc đái tháo đường tuýp 2”. Tạp Chí Chính sách Y Tế, số p.h 30 (Tháng Chín):69-76. https://doi.org/10.53428/tccsyt.i30.7.