Vinh, N. T. . (2021). Sử dụng thang điểm FINDRISC trong sàng lọc đái tháo đường tuýp 2. Tạp Chí Chính sách Y Tế, (30), 69-76. https://doi.org/10.53428/tccsyt.i30.7