(1)
Vinh, N. T. . Sử dụng Thang điểm FINDRISC Trong sàng lọc đái tháo đường tuýp 2. tccsyt 2021, 69-76.