Sử dụng thang điểm FINDRISC trong sàng lọc đái tháo đường tuýp 2

Nguyễn Thế Vinh1
1 Viện Chiến lược và Chính sách Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Sàng lọc phát hiện sớm bệnh Đái tháo đường (ĐTĐ) là nhu cầu cấp thiết hiện nay, đặc biệt ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, giúp làm giảm các tác động về kinh tế và biến chứng do mắc bệnh mang lại. Theo hướng dẫn của các tổ chức quốc tế về quản lý ĐTĐ, xác định người có nguy cơ cao mắc bệnh nên được thực hiện để giúp các nhà lâm sàng xem xét tính phù hợp khi thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán. Đến nay, trên thế giới đã có nhiều công cụ được đề xuất nhằm đánh giá nguy cơ với bệnh ĐTĐ, có thể kể đến như FINDRISC, CANRISC, AUSDRISK, FRAMINGHAM OFFSPRING, QDS, DESIR, THAI SCORE,… Trong đó, FINDRISC là thang đo được khuyến khích sử dụng tại nhiều quốc gia. Đây là công cụ được thiết kế đơn giản, thực hiện đánh giá nhanh chóng, không tốn kém, không xâm lấn, và các nghiên cứu cũng cho thấy kết quả đánh giá có độ tin cậy cao trong ước lượng nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ. Tổng quan này được thực hiện nhằm giới thiệu về khả năng sử dụng thang đo FINDRISC trong quy trình tầm soát bệnh ĐTĐ và một số lưu ý khi ứng dụng thang đo này với quần thể người Đông Nam Á.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. American Diabetes Association, 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes—2018. Diabetes Care, 2018. 41(Supplement 1): p. S13-S27.
2. International Diabetes Federation, IDF Diabetes Atlas 9th edition 2019. 2019.
3. Bộ Y tế. Quản lý bệnh đái tháo đường ở tuyến y tế cơ sở. 2018 [cited 2020 15-April]; Available from: http://daithaoduong.kcb.vn/quan-ly-benh-dai-thao-duong-o-tuyen-y-te-co-so/.
4. Paterson, K.R. and P.A.C.o.t.B.D. Association, Population Screening for Diabetes Mellitus. Diabetic Medicine, 1993. 10(8): p. 777-781.
5. National Institute for Health and Care Excellence, Type 2 diabetes: prevention in people at high risk. 2017.
6. Schwarz, P.E., et al., Tools for predicting the risk of type 2 diabetes in daily practice. Horm Metab Res, 2009. 41(2): p. 86-97.
7. Lin, J.-W., et al., Cross-Sectional Validation of Diabetes Risk Scores for Predicting Diabetes, Metabolic Syndrome, and Chronic Kidney Disease in Taiwanese. Diabetes Care, 2009. 32(12):p.2294-2296.
8. Lindström, J. and J. Tuomilehto, The Diabetes Risk Score. A practical tool to predict type 2 diabetes risk, 2003. 26(3): p. 725-731.
9. Finnish Diabetes Association, Programme for the Prevention of Type 2 Diabetes in Finland 2003-2010. 2003.
10. Lim, H.M., Y.C. Chia, and Z.L. Koay, Performance of the Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) and Modified Asian FINDRISC (ModAsian FINDRISC) for screening of undiagnosed type 2 diabetes mellitus and dysglycaemia in primary care. Primary Care Diabetes, 2020.
11. Araneta, M.R., et al., Optimum BMI cut points to screen asian americans for type 2 diabetes. Diabetes Care, 2015. 38(5): p. 814-20.
12. Hsu, W.C., et al., BMI cut points to identify at-risk Asian Americans for type 2 diabetes screening. Diabetes Care, 2015. 38(1): p. 150-8.
13. WHO Expert Consultation, Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. Lancet, 2004. 363(9403): p. 157-63.
14. Ku, G.M.V. and G. Kegels, The performance of the Finnish Diabetes Risk Score, a modified Finnish Diabetes Risk Score and a simplified Finnish Diabetes Risk Score in community-based cross-sectional screening of undiagnosed type 2 diabetes in the Philippines. Primary Care Diabetes, 2013. 7(4): p. 249-259.
15. Dugee, O., et al., Adapting existing diabetes risk scores for an Asian population: a risk score for detecting undiagnosed diabetes in the Mongolian population. BMC Public Health, 2015. 15(1):p.938.
16. Salinero-Fort, M.A., et al., Performance of the Finnish Diabetes Risk Score and a Simplified Finnish Diabetes Risk Score in a Community-Based, Cross-Sectional Programme for Screening of Undiagnosed Type 2 Diabetes Mellitus and Dysglycaemia in Madrid, Spain: The SPREDIA-2 Study. PLoS One, 2016. 11(7): p. e0158489.
17. Pawar, S., et al., Comparative evaluation of Indian Diabetes Risk Score and Finnish Diabetes Risk Score for predicting risk of diabetes mellitus type II: A teaching hospital-based survey in Maharashtra. Journal of Family Medicine and Primary Care, 2017. 6(1): p. 120-125.