Tạp chí chính sách Y tế của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế bắt đầu hoạt động từ năm 2006 đã cung cấp các thông tin khoa học về chính sách y tế và hoạt động của hệ thống y tế cho các Sở Y tế, cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện trên 63 tỉnh/thành trong cả nước.

Ban biên tập tạp chí


TỔNG BIÊN TẬP

GS. TS. Lê Quang Cường


PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

ThS. Vũ Thị Minh Hạnh


BAN BIÊN TẬP

TS. Trần Thị Mai Oanh
TS. Nguyễn Khánh Phương
TS. Khương Anh Tuấn

Thông tin dành cho người đọc

Chúng tôi khuyến khích độc giả đăng ký dịch vụ thông báo xuất bản cho tạp chí này. Sử dụng Đăng ký liên kết ở đầu trang chủ cho tạp chí. Việc đăng ký này sẽ dẫn đến việc người đọc nhận được Mục lục qua email cho mỗi số mới của tạp chí. Danh sách này cũng cho phép tạp chí yêu cầu một mức độ hỗ trợ hoặc độc giả nhất định. Xem tạp chí Cam kết bảo mật, đảm bảo cho người đọc rằng tên và địa chỉ email của họ sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác.

Thông tin dành cho tác giả

Ban quan tâm đến việc gửi bài đến tạp chí này? Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo giới thiệu về tạp chí trang cho các chính sách phần của tạp chí, cũng như Hướng dẫn cho tác giả. Tác giả cần phải đăng kí với tạp chí trước khi gửi hoặc, nếu đã đăng ký, có thể chỉ cần đăng nhập và bắt đầu quy trình năm bước.

Thông tin dành cho thủ thư

Chúng tôi khuyến khích các thủ thư nghiên cứu liệt kê tạp chí này trong số các tạp chí điện tử của thư viện của họ. Đồng thời, có thể chú ý rằng hệ thống xuất bản nguồn mở của tạp chí này phù hợp để các thư viện lưu trữ cho các giảng viên của họ sử dụng với các tạp chí mà họ tham gia biên tập (xem Hệ thống tạp chí mở).